Soluvert. Przede wszystkim Twoje zdrowie

Dom to oaza spokoju, miejsce gdzie odpoczywamy, czujemy się dobrze i bezpiecznie. Pracując nad recepturami produktów Soluvert, zwracamy uwagę na to, aby działały w sposób optymalny na czyszczone powierzchnie, a jednocześnie były możliwie najbezpieczniejsze dla Ciebie, Twojej rodziny i środowiska.

Aktywne składniki pochodzenia naturalnego

Żaden z aktywnych składników zastosowanych w naszych recepturach niej jest toksyczny lub niebezpieczny dla zdrowia.
Nasze produkty nie zawierają :

  • formaldehydu
  • piżma syntetycznego
  • eteru glikolu
  • fosforanów
  • kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA)
  • kwasu nitrylotrioctowego (NTA)

Zastosowane przez nas aktywne składniki nie zwiększają ryzyka zachorowań, ponieważ receptury naszych produktów nie zawierają :

  • substancji rakotwórczych
  • substancji, które działają szkodliwie na płodność i rozrodczość

Ograniczyliśmy obecność Lotnych Związków Organicznych:

  • Całkowita zawartość LZO poniżej 10%


Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami, którzy przestrzegają norm zawartości dostarczanych substancji.

Aktywne składniki naszych produktów mogą mieć kontakt z żywnością

Zastosowane w naszych produktach substancje nie są toksyczne dla żywności i napojów, które miały kontakt z powierzchnią czyszczoną tymi środkami.
Produkty Soluvert mogą być więc bezpiecznie stosowane w kuchni, na blatach w zlewach, …

Piękny zapach, który nie powoduje alergii.

Ryzyko wystąpienia alergii podczas stosowania produktów codziennego użytku, w tym środków czystości, stale rośnie. W laboratoriach Soluvert staramy się istotnie ograniczyć to zjawisko.
Stworzyliśmy więc produkty nie zawierające alergenów*.
Zawarte w nich niepowtarzalne składniki zapachowe otoczą Cię oryginalnym, wyrafinowanym zapachem, przywodzącym na myśl przyjemne chwile…

Testowane dermatologicznie receptury, które nie podrażniają skóry.

Produkty, które podczas stosowania pozostają w bezpośrednim kontakcie ze skórą, zostały poddane testom laboratoryjnym oceniającym ich toksyczność i bezpieczeństwo składników.
Oczywiście, żaden z produktów Soluvert nie był testowany na zwierzętach.

* Zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.