Konkurs

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu jest Eurochemia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 54. 
Przedmiotem Konkursu są fotografie przedstawiające kota.
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

§2. CZAS TRWANIA
Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 23 maja 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone w Serwisie w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.  
Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

§4. ZASADY KONKURSU
Konkurs polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci wykonania fotografii przedstawiającej domowego pupila, pod hasłem:
„Pokaż nam jak dbasz o swojego kota”.
Prace należy przesłać na adres: marketing@starwax.pl w/w terminie.
Uczestnicy wysyłając prace na wskazany adres e mail, jednocześnie wyrażają zgodę na publikację zdjęć na oficjalnych stronach internetowych (www.starwax.pl i www.sklep.starwax.pl), oraz w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/StarwaxPL/, https://www.instagram.com/starwax_polska/)  

§6. WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa)
W skład komisji wchodzą: pracownicy firmy Eurochemia Sp. z o.o.
Komisja konkursowa, przy ocenie będzie brała pod uwagę najciekawsze, ich zdaniem projekty pod względem poziomu oryginalności.  

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE  
Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora konkursu.  
Nagrodą w Konkursie jest: SZCZOTKA KAUCZUKOWA, 1666 – jedna sztuka.
Nagroda jest przyznana dla trzech najciekawszych prac.    

„Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca”    

„Organizator zastrzega sobie także prawo do nieprzyznawania nagrody lub nagród bez podawania przyczyny”