Konkurs: Urodziny Starwax!

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu jest Altair East Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 54. 
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

§2. CZAS TRWANIA
Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 22 listopada 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu, będzie ogłoszone w mediach społecznościowych na Facebooku pod postem konkursowym w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.  
Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

§4. ZASADY KONKURSU
Konkurs polega na odpowiedzeniu na pytanie podane w opisie pod postem konkursowym.

§6. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
W konkursie zostaną nagrodzone trzy osoby . Komisja konkursowa, przy ocenie będzie brała pod uwagę najciekawsze, ich zdaniem odpowiedzi pod względem poziomu oryginalności.
W skład komisji wchodzą: pracownicy firmy Altair East Sp. z o.o.

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE  
Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora konkursu.  
Nagrodą w Konkursie są:
Gift box z niezbędnikami Starwax.

„Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca”  

„Organizator zastrzega sobie także prawo do nieprzyznawania nagrody lub nagród bez podawania przyczyny”

Komisja konkursowa, przy ocenie będzie brała pod uwagę najciekawsze, ich zdaniem projekty pod względem poziomu oryginalności.