Regulacje prawne

Karty Charakterystyki

Karta Charakterystyki to oficjalny europejski dokument opisujący właściwości mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Zawiera informacje o przeznaczeniu produktu, charakterystykę chemiczną, sposób składowania, transportu, itp. KCh są dokumentem opisującym również bezpieczeństwo stosowania produktów w środowisku pracy, czyli jeżeli dany artykuł jest stosowany w celach zawodowych w 8 godzinnym cyklu pracy.

Quick FDS jest ogólnie dostępną platformą Internetową, w której zgromadzone są ciągle aktualizowane Karty Charakterystyki. Każda osoba może zalogować się na tą platformę i łatwo znaleźć KCh wg: kodu kreskowego, kodu artykułu lub jego nazwy.

Wystarczy wejść na stronę www.quickfds.com wpisać słowo Eurochemia i bez wpisywania hasła  kliknąć Enter.

 

 

 

 

 

Zakaz wyrzucania do zmieszanych odpadów komunalnych

Piktogram z przekreślonym koszem na śmieci oznacza, że odpad produktowy i odpad opakowaniowy po danym produkcie nie może trafić do kontenera ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Tego typu odpady należy przekazywać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami do selektywnych punktów zbierania odpadów. Piktogram jest umieszczany przede wszystkim na bateriach, sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, świetlówkach, farbach, lakierach, niektórych środkach biobójczych.

Rozporządzenie w sprawie detergentów

Przepisy te dotyczą środków o działaniu czyszczącym, odtłuszczającym czy usuwającym zabrudzenia. Rozporządzenie reguluje informacje o składzie produktu, które producent umieszcza na etykiecie oraz na stronie internetowej (link).

 

 

       Informacje zawarte na naszych etykietach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Rozporządzenie CLP

Rozporządzenie CLP (classification, labelling, packaging – klasyfikacja, oznakowanie, opakowanie) zmieniło wygląd tylnich etykiet wszystkich mieszanin chemicznych. Od 1 czerwca 2015 roku wszystkie produkty są sklasyfikowane, oznakowane i opakowane zgodnie z tym rozporządzeniem. Poniżej 9 obowiązujących piktogramów CLP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy dotyczące sortowania pustych opakowań

Eko-opakowanie:

ZIELONY PUNKT należy do systemu odzyskiwania opakowań. Producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu opakowań.

We Francji 20 lat temu powstał system wspierania przez przedsiębiorców cyklu odzysku i recyklingu opakowań. W trosce o ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój umieszczamy na opakowaniach oznakowanie informujące o sortowaniu odpadów opakowaniowych. Przepisy dotyczące sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych mogą różnić się od siebie na poziomie lokalnym. W Polsce informacje na ten temat można znaleźć na www.naszesmieci.mos.gov.pl

Triman We Francji obowiązkowy od 1 stycznia 2015. To piktogram informujący, że odpad produktów konsumpcyjnych ma specjalny porządek selekcjonowania. Dotyczy 5 grup produktów: papier, opakowania gospodarcze, elementy mebli, tekstylia, pościel, obuwie, opony.

 

Rozporządzenie detergentowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 marca 2014 w sprawie detergentów dotyczy wszystkich mieszanin chemicznych, które są deklarowane jako myjące, odtłuszczające i usuwające zabrudzenia. Jednym z celów rozporządzenia jest umieszczanie części informacji o składzie produktu na etykietach i stronie Internetowej dystrybutora.

CHCĘ UZYSKAĆ INFORMACJE

Macie Państwo pytania?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem +48 71 782 79 56 lub adresem e-mail: biuro@starwax.pl