FRRU PolishEnglishUkrainianRomanianBulgarianLithuanian

Udrażniacz Respect (43786)

Udrażniacz na bazie naturalnych enzymów.

  • naturalnie “zjada” organiczne zatory .
  • przyjemny zapach eukaliptusa.
  • 0% parabenów.
  • 0% formaldehydów.
  • 0% fosfatów.
  • formuła zatwierdzona przez lekarzy alergologów z ARCAA.
  • substancje powierzchniowo czynne w 100% biodegradowalne pochodzenia naturalnego.
Karta techniczna

Konserwuje i udrażnia odpływy w kuchni, łazience i WC.
Na bazie naturalnych enzymów.
Skład zatwierdzony przez lekarzy alergologów, bez: parabenów, formaldehydów, fosfatów, izotiazoliny, barwników, EDTA i NTA.
Całkowita biodegradacja w ciągu 28 dni.
Produkt nie był testowany na zwierzętach.

 

*Produkt należy przechowywać, wyłącznie w pozycji pionowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
2. Usunąć jak najwięcej stojącej wody.
3. Wlać 1/4 opakowania (w przypadku zatkanej muszli WC 1/2 opakowania).
4. Pozostawić na co najmniej 4 godziny lub całą noc.
5. Intensywnie spłukać.

SKŁAD:

Mniej niż 5% anionowe środki powierzchniowo, czynne, enzymy, substancje zapachowe, substancje konserwujące: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

ZALECENIA:

Preparat zalecany do instalacji podłączonych do szamba i biologicznych oczyszczalni.
W razie wątpliwości wykonać wstępną próbę w niewidocznym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować ochronę oczu i ochronę twarzy. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313