FRRU PolishEnglishUkrainianRomanianBulgarianLithuanian

Naczynia Respect (43784)

Skutecznie myje, odtłuszcza i nabłyszcza bez smug: szklanki, kieliszki, talerze, sztućce, garnki, patelnie, naczynia do zapiekania i pieczenia.

  • Łagodny dla rąk, bezwzględny dla tłuszczu.
  • Substancje czynne ze zboża, kukurydzy i orzecha kokosowego.
  • Skład zatwierdzony przez lekarzy alergologów, bez: parabenów, formaldehydów, fosfatów, izotiazoliny, barwników, EDTA i NTA.
  • Produkt przebadany dermatologicznie.
  • Całkowita biodegradacja w ciągu 28 dni.
  • Produkt nie był testowany na zwierzętach.

Karta techniczna
 

Skutecznie myje, odtłuszcza i nabłyszcza bez smug: szklanki, kieliszki, talerze, sztućce, garnki, patelnie, naczynia do zapiekania i pieczenia.
Łagodny dla rąk, bezwzględny dla tłuszczu.
Substancje czynne z kukurydzy i orzecha kokosowego.
Skład zatwierdzony przez lekarzy alergologów, bez: parabenów, formaldehydów, fosfatów, izotiazoliny, barwników, EDTA i NTA.
Produkt przebadany dermatologicznie.
Całkowita biodegradacja w ciągu 28 dni.
Produkt nie był testowany na zwierzętach.

 

 

*Produkt należy przechowywać, wyłącznie w pozycji pionowej

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Wycisnąć 1 – 2 porcje koncentratu na 5 litrów ciepłej wody.
2. Wymieszać i myć w roztworze naczynia od najmniej zabrudzonych (kieliszki, szklanki) po najbardziej zatłuszczone (patelnie, naczynia do zapiekania).
3. Bardzo przypalone naczynia namoczyć przygotowanym roztworem.
4. Wypłukać w czystej wodzie.
Uwaga, preparat niskopieniący, co pozwala na zużycie mniejszej ilości wody do płukania.

SKŁAD:

Mniej niż 5% substancje powierzchniowo czynne anionowe, substancję zapachowe, substancję konserwujące: kwas mlekowy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.