Konkurs Starwax!

Konkurs - Francja - Starwax

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu jest Eurochemia Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 54. 
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

§2. CZAS TRWANIA
Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 14 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie
ogłoszone w mediach społecznościowych na Facebooku w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.  
Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

§4. ZASADY KONKURSU
Konkurs polega na odpowiedzeniu poprawnie na pytania pod postem konkursowym.
Postów konkursowych jest 5, udostępnianych kolejno dzień po dniu
o podobnej godzinie na Facebook Starwax.

§6. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
Pierwsze trzy osoby, które poprawnie odpowie na wszystkie pytania zostaną nagrodzeni.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
W skład komisji wchodzą: pracownicy firmy Eurochemia Sp. z o.o.

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE  
Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora konkursu.  
Nagrodą w Konkursie jest:
1 miejsce – Czapka z logo Starwax i przyłbicą + Starwax The Fabulous Czysta kuchnia 500 ml (43867)
2 miejsce – Aluminium, inoks, chrom: Mycie 300 ml Starwax (43142)
3 miejsce – Impregnat ochronny do skór 300 ml Starwax (43003)

Nagroda jest przyznana dla trzech pierwszych osób, które odpowiedzą
na wszystkie pytania konkursowe poprawnie.

„Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca”  

„Organizator zastrzega sobie także prawo do nieprzyznawania nagrody lub nagród bez podawania przyczyny”