Konkurs Halloween Facebook

halloween-konkurs-regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu jest Altair East Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 54. 
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

§2. CZAS TRWANIA
Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 29 października 2021 r. do dnia 02 listopada 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu, będzie ogłoszone w mediach społecznościowych na Facebooku pod postem konkursowym w terminie do dnia 03 listopada 2021 r.  
Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

§4. ZASADY KONKURSU
Konkurs polega na odpowiedzeniu poprawnie na pytanie podane w opisie pod postem konkursowym.

§6. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
Każda osoba, która poprawnie odpowie na pytanie zostanie nagrodzona. Dodatkowo pierwsze trzy osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytania otrzymają specjalną niespodziankę.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
W skład komisji wchodzą: pracownicy firmy Altair East Sp. z o.o.

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE  
Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora konkursu.  
Nagrodą w Konkursie jest:
Dla osób, które poprawnie odpowiedziały na pytanie konkursowe – rabat do sklepu Starwax. Oraz dla trzech pierwszych osób,które poprawnie odpowiedziały na pytanie specjalna niespodzianka.

Nagroda jest przyznana dla  osób, które odpowiedzą
na pytanie konkursowe poprawnie.

„Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca”  

„Organizator zastrzega sobie także prawo do nieprzyznawania nagrody lub nagród bez podawania przyczyny”